Valutia är ett finansbolag som handlar med valuta och följer lagar, förordningar och priserna i marknaden.

Valutia uppdaterar priserna efter marknadspriser och börsen.