Valutia är ett finansbolag som handlar med utländska valutor, och följer lagar, förordningar och priserna i marknaden.

Valutia uppdaterar priserna efter marknadspriser och börsen.